Klicka på länken för att höra Sir Homework berätta om sitt datavirus

åk 5, Sir Homework, Planis