Gurkas ängel

 

Gurka har gjort en ängel av nästan bara pasta. Ser ni vilka olika pastasorter det är?