Hör några elever i 3B reflektera över att inte ge upp:

3B reflekterar over talamod

Tillverka metallblommor kräver tålamod