Hur fungerar olika trä? Är det skillnad mellan trä och trä?

Det var frågan treorna fick med sig när de spikade ihop sina budbärare av spillvirkesbitar. Träslöjdeleverna börjar terminen med att bygga budbärare av något slag med ett viktigt budskap. I uppgiften får de undersöka hur olika typer av trä upplevs och beter sig när man spikar eller skruvar i det.

Här kan ni höra treornas erfarenheter:

Gula gruppen: 

 

Blå gruppen: 

 

Röda gruppen: 

 

Årskurs tre bygger budbärare på slöjden