Årskurs tre har nu börjat med ett nytt arbetsområde i slöjden, nämligen Kul på hjul. I arbetsområdet tränar de sig bland annat på att såga och på att följa en arbetsbeskrivning.

Flower kom på ett bra trix att använda sig av när man sågar långt. Hon sågade hack ner till strecket och på så vis slapp sågen få det så trångt och det gick lättare att komma fram. Smart va!

En elev som sågar