I slöjden övar vi på att utveckla vår förmåga att lösa problem. I slöjden stöter man ofta på problem som behöver lösas. Vi övar oss på att: 1. tänka själv/ta hjälp av arbetsbeskrivning, 2. ta hjälp av en kompis och klura tillsammans, 3. ta hjälp av läraren och då gärna komma med ett förslag på lösning.

Treorna har trä- och metallslöjd första terminen detta läsår. Vi har startat med ett projekt där de övar sig på att såga. Här har H stött på ett problem. Han vill börja på mitten av stycket och sedan såga rakt åt höger. Han får inte kontursågen att svänga som han vill. H får hjälp av M som tipsar honom om att använda en japansåg och såga på ett annat sätt. Det fungerar!

problemlösning i slöjdsalen: såga