Vad har hänt här?

Slöjdfakir?

Nej, bara lite slöjdtrix med en borrsväng. Slöjdtrix i slöjdsalen på Växthuset