Vi har tidigare skrivit om problemlösning för att få ett wienerbröd att rulla på rätt sätt. Du kan läsa om det här och här.

Nu har A valt lösning. Här är början. Kan du se vilken av lösningarna han valt?

lösning på G