Vi är glada och stolta över att vi är i final i Webbstjärnan med vår slöjdblogg Slöjdstafetten.

Läs mer på www.slojdstafetten.se.