I klass 3 börjar vi lära känna symaskinen.
Något som kan vara knepigt
är att komma ihåg i vilken ordning
man trär i tråden.

HÄR EN INSTRUKTIONSFILM:
Steg 1