samarbete i slöjdsalen

Det var lite svårt med samarbete första veckan i slöjduppgiften Budbärare för årskurs 4. Andra veckan gick det väldigt bra.

Hur kommer det sig? Vad var det de gjorde andra gången som gjorde att det gick så bra?

Här elevernas tankar: