När T skulle såga ut sin penna i projektet Kul på hjul började hon fundera på hur hjulen egentligen skulle sitta. Hon ville att hjulen skulle sitta en bit nedanför pennan, men där fanns inget trä att sätta fast hjulaxeln i. Tillsammans med några slöjdkompisar klurade de ut en lösning. Ser du vilken lösning hon valt?

Hjulproblem i slöjden