Efter varje pass skriver treorna en kort reflektionsrad.

Var är du i processen?

Vad har fungerat bra idag?

Vad har fungerat dåligt idag?

Skriv ner något nytt du lärt dig.

slöjdreflektion