Årskurs 3 övar sig på att göra

en skiss – en teckning av sin idé

en mall – formen i verklig storlek (skala 1:1) som man klipper ut och kan använda för att föra över formen till till exempel ett träämne

träämne – den bit planka som man ska använda till sin slöjdsak

IMG_8877