Under två veckor har ett träd växt fram i slöjdsalen. Under förra torsdagen fick årskurs tre hjälpa till att måla trädet så att det kunde bli färdigt till finalen av skolans läsvecka. I trädet hänger eleverna band med pärlor som representerar de böcker de läst.

elever i årskurs 3 på Växthuset målar lästräd Växthusets skolas lästräd Läspärlor i lästrädet