Inspirerade av lucka 16 i vår adventskalender har elever i årskurs 5 gjort festträd.festträd