I treornas första arbetsområde i träslöjden har de i uppdrag att undersöka hur olika slags trä beter sig. De ska skapa en figur med spillvirkesbitar som ska sammanfogas med spik. I slutat av dagens lektion hade vi ett samtal om vad eleverna märkt för skillnad mellan olika sorters trä. Hör deras tankar:

fiberriktning

Idag fick årskurs 3 göra ett styrkeprov. De fick prova att bryta av två träpinnar. En var alldeles omöjlig att bryta av, den andra gick hur lätt som helst. Båda var av samma slags trä, furu, och båda var lika stora. Vad kan det bero på? Vad tror du?