Kan man öva sin fantasi? Ja, på slöjden gör vi det.

Eleverna i årskurs 3 får skapa figurer av spillvirkesbitar. De får öva sig i att hitta former i de bitar de har tillgängliga och öva sig i att fånga de idéer de får i huvudet.

Efter lektionen gjorde vi en gemensam reflektion. Hör vad grupp Curry sa:

spillvirkesfigurer