I veckan har treorna börjat med sitt nya arbetsområde: Kul-på-hjul! Uppgiften är att komma på något som inte brukar ha hjul och göra en sådan med hjul.

Första steget är att skissa sin idé. sedan gör eleverna en mall som de klipper ut och ritar av på träämnet. Därefter är det dags att såga.

Kul på hjul, skissarbeten