På elevernas initiativ har vi återupptagit arbetsområdet ”Fläta korgar” i årskurs 4.

Elever i åk 4 på Växthuset arbetar med arbetsområdet fläta korgar.