Om-uppdaterad_fxEn om-sida ska vara en skrytsida har vi fått lära oss. På en om-sida får man gärna lyfta fram allt bra man gjort på sidan. På om-sidan ska man också berätta vem som skapat sidan, vem som är mottagare, vilken upphovsrätt materialet har och så vidare.

Vi har nu uppdaterat vår om-sida med lite mer under rubriken ”Varför ska vi vinna Webbstjärnan?”. Tycker du att det är något mer som ska stå där?