Nu har den startat, vår slöjdklubb för fritidsbarn i årskurs 1 och 2. Tre elever från årskurs 5 är hjälpledare. Vid första tillfället täljde vi pinnar till vår slöjdklubbskorg.

Slöjdklubb på Växthuset Slöjdklubb på Växthuset Slöjdklubb på Växthuset