Årskurs fem avslutar terminen med ett arbetsområde där de arbetar med cykelslang som material.

image