Bidraget är gjort av UNT i åk 5.

Det är en fågel. Jag har använd papper och toarulle.

DIY-bidrag 6