Årskurs 3 arbetar med Kul-på-hjul. Det är ett arbetsområde där de får i uppdrag att ge en figur som vanligtvis inte har hjul, hjul. Uppdraget utmanar fantasin.

När sedan hjulen ska på utmanas även problemlösningsförmågan. Vissa figurer är knepigare än andra att sätta hjul på. Hur gör man till exempel med ett hjärta? Spetsen på hjärtat kommer att göra så att figuren inte kan rulla och placeras hjulen längre ner så krockar dem. Vi pratade om olika möjliga lösningar på samlingen.

Vi pratade också om att hjälpa andra. Här är treornas samtal om det:

losa_problem