I tisdags fick vi besök av ett filmteam som ska göra en film om hur vi arbetar med språk när vi arbetar i slöjdsalen.

sprakfilm