Årskurs 4 får prova på att hyvla i sitt arbete med att göra mini-kistor.

hyvla

Det blir väldigt mycket roliga spån när man hyvlar.

span