Av Lydia S i åk 3.

  1. Ta en passande pantflaska.
  2. Ta ett bruklock.
  3. Välj dekoration, det finns inget fel. Limma fast på locket.
  4. Be en vuxen (förälder) skära av toppen på flaskan.
  5. Limma på flasktoppen på locket.
  6. Låt torka i ca 7-8 minuter.
  7. Ta valfri boll eller kula som är liten och limma på toppen av flaskan.
  8. Låt torka 1 10-15 minuter.