I år har vår skola ett gemensamt projekt som heter Ordskatten. Fyrorbna gör därför kistor i slöjden. I arbetet får de träna sig på att använda pelarborrmaskinen.